Mỗi người như một mảnh ghép của tổ ong trong mô hình Coworking space độc đáo

http://edwinhanviet93.xtgem.com/nh___ng%20v___n%20_____%20c___n%20l__u%20__%20khi%20c__c%20b___n%20s___%20d___ng%20d___ch%20v___%20v__n%20ph__ng%20___o

Để làm được dự án, nhóm đã đi tham khảo nhiều mô hình lớn nhỏ ở nhiều đất nước. Co-working space khá phổ biến ở nhiều nước phát triển. văn phòng làm việc chia sẻ là mô hình kinh doanh dịch vụ cho thuê nơi làm việc